Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs van kracht. Het doel van de wet is om alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek bieden. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Onze visie is dat we zoveel mogelijk kinderen een goede veilige plek willen bieden waar ze uitgedaagd worden zodat ze met plezier naar school gaan. Daarin willen we ver gaan, iedere leerling verdient een goede plek!

Als team hebben we nagedacht over de zorg die wij aan kinderen kunnen bieden. Die informatie hebben we opgenomen in ons schoolondersteuningsplan (SOP). Dit plan is op te vragen bij de directeur. De hoofdpunten uit dat SOP presenteren we u in beknopte vorm op deze pagina. Zo hopen we u een beeld te kunnen geven van ons profiel dat u helpt om in te schatten of onze school een passende plek voor uw kind kan bieden. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school dan nodigen we u graag uit voor een gesprek met de directeur, gebruik hiervoor het contactformulier.

Profiel / specialisme in huis

 • TopTalent coaches
 • Dalton experts
 • Sport- en spel specialist

Expertise / kennis in huis

 • Zelfstandigheidsontwikkeling, samenwerking en cooperatie
 • Onderwijs aan dyslectische kinderen
 • Brede ontwikkeling van kinderen

Ontwikkelingsrichting school

 • Handelings Gericht Werken
 • Opbrengst Gericht Werken
 • Techniekonderwijs
 • Onderwijs aan begaafde leerlingen
 • Daltononderwijs

Schoolkenmerken

 • Ruim 500 leerlingen
 • Gecertificeerde Daltonschool
 • Veilig sociaal klimaat
 • Zelfstandigheid leerlingen
 • Sterke ouderbetrokkenheid
 • Nieuwe leermethodes
© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®