Overblijf

Overblijven op de Plantage

Daar wij op de Plantage een 5-gelijke schooldagen rooster hanteren, blijven alle kinderen over op school.

Het overblijfteam bestaat uit ambulant personeel, medewerkers van Kidslodge en overblijfouders.

Ze zijn herkenbaar aan een hesje van de Plantage.

Overblijven is voor kinderen een vrijetijdsmoment en is een belangrijk onderdeel van de schooldag. Het moet ontspannen en gezellig zijn, zodat de kinderen weer fris aan het middagprogramma kunnen beginnen.

De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels die op school gelden.

Het overblijfteam begeeft zich onder de kinderen; observeert, signaleert, maakt contact met de kinderen en stimuleert het spel.

De groepen 1/2 en 3 hebben pauze van 11.45u. tot 12.15uur. Bij de kleuters haalt de overblijfkracht de kinderen in de klas op en heeft een bordje in de kleur van de desbetreffende groep.

De kleuters spelen op het schoolplein met speelgoed etc. en de groepen 3 in het schommelpark.

De groepen 4 t/m 8 hebben pauze van 12.15u. tot 12.45uur. De groepen 4 spelen op het plein en de groepen 5 t/m 8 in de voetbalkooi, in het park tot het fietspad m.u.v. de kabelbaan (deze mag nog wel) en het schommelpark.

De ouders die zich dagelijks inzetten (van 11.45u. tot 12.45u.) om de overblijf in goede banen te leiden, krijgen hiervoor een kleine vergoeding volgens de vrijwilligersregeling. Om een reservelijst van overblijfouders te hebben, zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen. Hebt u interesse, stuur dan een mail naar

aimee.ruijters@oo-h.nl

Om de overblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen zijn er overblijfregels. In dit document kunt u deze regels inzien.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®