Werkwijze luizencontrole

Maatregelen ter voorkoming van luis.

In onze school proberen we te voorkomen dat we besmetting van luizen hebben.
Door allerlei maatregelen lukt dat over het algemeen goed.
Wat doen we?
* Luizencapes
We maken gebruik van luizencapes waar de kinderen de jas onder doen. Deze capes zijn te koop bij de directie voor 10 euro.
* Controles

De ouderraad regelt het LOT, luizenopsporingsteam.

Hier vindt u de werkwijze van het LOT.
Werkwijze
1.  Elke klas heeft minimaal 2 luizenouders.
2.  Deze luizenouders controleren elke week na een schoolvakantie
3.  De luizenouders melden het resultaat van de controle aan de leerkracht van de
betreffende klas. Dit gebeurt op de dag van controle.
4.  De luizencoördinator bepaalt, eventueel in overleg met het verantwoordelijke
schooldirectielid, of
o  er nog (een) andere klas(sen) gecontroleerd moeten worden omdat een
besmette leerling een broer/zus in een andere klas heeft
o  er een besmette kind-brief aan de leerling met luizen/neten verstuurd
wordt
o  er een algemene brief aan alle leerlingen uit de klas verstuurd wordt
o  er een luizenposter op het klassebord gehangen wordt
o  er nacontrole plaats moet vinden.
5.  Indien er nacontrole plaats moet vinden doen de luizenouders dit twee weken na
de vorige controle.
6.  Zodra de klas luizenvrij is, verwijdert de luizenouder de eventueel opgehangen
luizenposter.

~
Privacy
  De luizenouders, leerkracht en luizencoördinator geven aan anderen dan deze
functies alleen algemene informatie over luizen/neten en spreken niet over
personen.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®