Klassenouders

Op De Plantage werken we met klassenouders. Klassenouders zijn ouders per klas (een of twee ouders) die in de klas van hun kind(eren) de leerkracht kunnen ondersteunen bij diverse (niet onderwijskundige) werkzaamheden en activiteiten, tegelijkertijd tijdrovende klussen uit handen kunnen nemen van de leerkracht bij de uitvoer van bovengenoemde
activiteiten. Te denken valt aan werkzaamheden als het maken van raamschilderingen, helpen bij creatieve lessen in de klas en de ondersteuning in de klas bij een sportdag. De klassenouders verzorgen ook zaken omtrent ziekte van leerlingen of leerkrachten (denk aan een cadeautje, tekeningen, een kaart e.d.), bruiloft leerkracht en eventuele acties bij leerkracht- of leerling bijzonderheden.
Naast bovengenoemde, veelal praktische zaken, kunnen klassenouders ook gesprekspartner van de directeur zijn bij bijzondere situaties in een klas. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de opvang van een groep bij lange afwezigheid van een leerkracht. In het gesprek delen directeur en klassenouders elkaars gedachten en ideeën, om zo tot een passende oplossing te komen.
Het doel van het klassenouderschap is enerzijds het vergroten van de mogelijkheden voor ouderhulp, tevens het betrekken van ouders bij de school en anderzijds het verlichten van de werkzaamheden van de leerkracht.

Klikt u hier voor meer informatie over het klassenouderschap.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®