Klankbordgroep ouders

Betrokkenheid van ouders op school is erg belangrijk. Zonder klassenouders, MR, OR,
luizenouders, schoonmaakouders enz. enz. is het onmogelijk om een school goed draaiende te houden. Wij hebben u echt nodig!
Een tweetal (ouder)geledingen op school heeft een belangrijke taak en zeggenschap. De MR bezigt zich met het beleid en de onderwijskwaliteit van de school. De OR verzorgt vele
activiteiten en festiviteiten.
Gebleken is dat een derde belangrijke geleding op school wenselijk is, een zgn.
klankbordgroep ouders. De klankbordgroep is een orgaan welke periodiek met de directie
van school in gesprek gaat.

Voor meer informatie hierover klikt u hier.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®