Vertrouwenspersoon

Na de vakantie kan het altijd even spannend zijn om weer te starten. Zitten er nieuwe kinderen in de groep, hoe is de leerkracht, hoe gaan we met elkaar om in de groep? Als zich hierin problemen voordoen is dit vaak met de leerkracht goed te bespreken. Het kan echter ook voorkomen dat uw kind er met de leerkracht niet uit komt, er situaties spelen in de thuissituatie of dat u behoefte heeft aan een luisterend oor. Voor deze taken ben ik aangesteld als interne vertrouwenspersoon van de Plantage.  

Graag wil ik mij voorstellen; mijn naam is José van Donselaar en ik ben de interne vertrouwenspersoon van de school. Ik ben aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep  op mij doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten.

Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen verder stappen ondernomen zonder uw toestemming. De interne vertrouwens persoon bespreekt met u welke stappen kunnen worden ondernomen.

Mocht u mij nodig hebben, ik ben leerkracht van groep 3A en ben aanwezig van maandag t/m woensdag. Naast deze dagen kunt u mij dagelijks per mail bereiken op   jose.vandonselaar@oo-h.nl

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®