Openbaar Onderwijs

OBS de Plantage is een openbare basisschool. De zes kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn verweven in ons onderwijs.

Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij respecteren elkaar en hebben aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt.

Iedereen benoembaar

Benoembaarheid bij ons op school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Wederzijds respect

Wij houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensovertuiging van leerlingen, ouders en collega’s. Het betekent overigens niet dat alle ideeën getolereerd worden. Er wordt uitgegaan van respect binnen de kaders van de Nederlandse samenleving.

Waarden en normen

Wij besteden aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Het openbaar onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische rechtstaat.

Van en voor de samenleving

Als openbare school zijn wij een school van en voor de samenleving. Op de Plantage is de leerlingpopulatie een afspiegeling van de wijk Houten-Zuid. Op de Plantage zijn ouders, leerlingen en personeelsleden actief betrokken bij de onderwijskundige ontwikkeling en besluitvorming.

Levensbeschouwing en godsdienst

Op school bieden wij ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Het aanbieden van godsdienst- of vormingsonderwijs laat respect voor elkaar zien.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®