Op de Plantage

De school speelt een belangrijke rol in het leven van uw kind(eren). Gedurende acht jaar, vijf dagen per week brengt uw zoon of dochter daar het grootste deel van de dag door. Met de dagelijkse activiteiten, feestelijkheden, de samenwerking met klasgenoten en het contact met de leerkracht, bepaalt de school in grote mate het geluk van alledag.

Daarom is het belangrijk een school te kiezen die past bij uw kind, maar ook bij uzelf. Een school waarin u het vertrouwen kunt hebben dat uw kind acht jaar lang met de uiterste zorg en aandacht wordt begeleid. Een school waar acht jaar lang een goede basis aan uw kind wordt meegegeven, goed voorbereid op de toekomst.

OBS de Plantage is een openbare basisschool voor daltononderwijs. Een daltonschool is een basisschool, waarbij de lesstof gelijk is aan die van andere basisscholen, echter verschilt de manier waarop ons onderwijs is vormgegeven. Onze leerlingen leren meer dan alleen de lesstof. Naast vakken als o.a. taal, rekenen, wereldoriëntatie, schrijven en Engels, besteden wij veel aandacht aan de wijze waarop onze leerlingen leren. De kernwaarden van ons daltononderwijs spelen hierin een centrale rol, evenals de zogenaamde 21st century skills, die een plek kennen in ons daltononderwijs.

De Plantage opende in 2002 haar deuren. Sinds 2005 mag de school zich gecertificeerd daltonschool noemen. Door ons daltononderwijs, de mooie ligging in een speel- en sportrijke omgeving in Houten-Zuid en de kwaliteit van ons onderwijs, is de school inmiddels gegroeid tot een school van iets meer dan 500 leerlingen.

De Plantage opende in 2002 haar deuren. Sinds 2005 mag de school zich gecertificeerd daltonschool noemen. In 2010 én in 2015 hebben wij ons daltoncertificaat mogen verlengen na een goed daltoninspectiebezoek.

Door ons daltononderwijs, de mooie ligging in een speel- en sportrijke omgeving in Houten Zuid en de kwaliteit van ons onderwijs, is de school inmiddels gegroeid tot een school van iets meer dan 500 leerlingen.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®