Onze visie in de praktijk

Waaraan is op OBS de Plantage te herkennen dat wij een daltonschool zijn?

De leerstof op een daltonschool is gelijk aan die van andere basisscholen, maar de manier waarop de stof wordt aangeboden verschilt. Wij bieden de mogelijkheid, naast de reguliere basistaken, met keuzetaken en aangepast materiaal te werken, afgestemd op verschillende onderwijsbehoeften en talenten van de kinderen.

  • Onze vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren.
  • Ons pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de leerling tot leren. Dit blijkt onder andere uit de keuzevrijheid van leerlingen gedurende een deel van de dag.
  • Het lokaal en andere ruimtes zijn ingericht voor zelfstandig werken en samenwerken.
  • Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht.
  • Uit gedrag van de leerlingen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen binnen grenzen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van klasgenoten.
  • Niet alleen de leerkracht, maar ook de leerlingen houden (ten dele) ook zelf hun leeractiviteiten en resultaten bij.
  • In het daltononderwijs wordt gewerkt met een takenbord, taakbrief of takenlijst, met dagkleuren en andere middelen en materialen t.b.v. zelfstandig werken, zoals een kleurenklok en een zogenaamd daltonblokje (kubus).

In grote lijnen bestaat een normale schooldag uit drie elementen:

Gezamenlijke activiteiten. Dagopening, kringgesprekken, spel, voorlezen, pauze, het vieren van een verjaardag.

Instructiemomenten. Kinderen krijgen uitleg over de leerstof of over hun taak. Dit kan plaatsvinden aan de hele klas, maar ook individueel of in een klein groepje.

Taakuren. Kinderen kiezen een opdracht uit de takenlijst en zijn zelfstandig aan het werk.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®