21st century skills

Leerlingen die nu in groep 8 zitten gaan waarschijnlijk rond het jaar 2075 met pensioen. We kunnen ons nu al nauwelijks een voorstelling maken hoe de maatschappij er over 10 jaar uitziet, laat staan over 50 jaar. Daarom is het belangrijk om ons nu te bezigen met de vraag wat voor soort leerling wij aan het einde van een schoolloopbaan willen zien, in plaats van ons eenzijdig te richten op prestatiedruk en ‘platte’ toetsresultaten. We spreken over de kenniseconomie, de globalisering, jobrotation, over levenslang leren, maar welke mensen passen daarbij? Over welke kwaliteiten moeten deze mensen beschikken? Hier praten we niet meer over scores.

Helen Parkhurst vond dat onderwijs een brede functie heeft: onderwijs behoort leerlingen cultureel en moreel te vormen zodat ze zelfredzaam zijn en zich sociaal verantwoordelijk voelen. Ze zijn geoefend in, gewend aan en voorbereid op het leven, het werken en het samenleven in de toekomstige maatschappij. Het gaat hier om persoonsontwikkeling en socialisatie. Zoals Parkhurst zich verzette tegen de misstanden in het stilzit- en luisteronderwijs van haar tijd, zo zoekt het daltononderwijs in de 21e eeuw de menselijke maat in een wereld vol moderniteit, waar alles gericht is op efficiency en doelmatigheid. Daltononderwijs is gericht op ondersteuning aan leerlingen in hun identiteitsontwikkeling, hun sociale betrokkenheid en hun democratisch burgerschap, daarmee op het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerkend vermogen bij kinderen.

21st century skills

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®