Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon Openbaar Onderwijs Houten (OOH)

Als organisatie OOH doen wij ons uiterste best om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en besteden we zorg aan de communicatie met u als ouders. Desondanks kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent of dat u een klacht wilt indienen. Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. In verreweg de meeste situaties wordt een probleem hiermee snel en afdoende opgelost. Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u terecht bij de directeur van de school.

Ook de interne vertrouwenspersoon kan een rol spelen bij het bespreekbaar maken van uw probleem of onvrede. Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen een beroep doen op de interne vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon Obs de Plantage 

Ook op OBS de Plantage hebben wij een interne vertrouwenspersoon. Graag wil ik mij voorstellen; mijn naam is José van Donselaar en ik ben de interne vertrouwenspersoon van de school. Ik ben aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en / of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep  op mij doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten.

Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, onheuse bejegening e.d. Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen verder stappen ondernomen zonder uw toestemming. De interne vertrouwens persoon bespreekt met u welke stappen kunnen worden ondernomen.

Mocht u mij nodig hebben, ik ben leerkracht van groep 3A en ben aanwezig van maandag t/m woensdag. Naast deze dagen kunt u mij dagelijks per mail bereiken op jose.vandonselaar@oo-h.nl

In overleg kan worden besloten de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersoon heeft het OOH ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. U kunt deze desgewenst ook benaderen zonder de school te informeren. De onafhankelijke vertrouwenspersoon is werkzaam bij de IJsselgroep:

Mevrouw Yvonne Kamsma, vertrouwenspersoon

Blaloweg 20, 8041 AH Zwolle. Tel.: 088-0931000 / 06-14001672 / mail: Yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

Naast de onafhankelijke vertrouwenspersoon en de interne vertrouwenspersoon op school is het altijd mogelijk om de voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw Annelies Smits te benaderen.

Tenslotte heeft u altijd de mogelijkheid uw klacht te deponeren bij de ‘Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar Onderwijs’. De klachtenregeling is op school te verkrijgen of te downloaden via www.oo-h.nl.

Klachtenregeling

Wij doen er natuurlijk alles aan om voor ieder een goede situatie te creëren .
In het geval van een klacht kunt u het volgende protocol nalezen. Klik hier voor onze klachtenregeling.

© Basisschool | Onderdeel van OOH
Edited & installed by Abos ICT®